nagłówek - tło

Program korekcyjno-edukacyjny

Celem Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest:

 1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
 3. uznanie przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 6. uzyskanie informacji o możliwości podejmowania działań terapeutycznych

Cele programu realizowane są podczas zajęć psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. Uczestnicy grupy otrzymują możliwość skonfrontowania się z problemami oraz przekonaniami, które prowadziły do stosowania przemocy i jej usprawiedliwiania. Poprzez udział w treningach i ćwiczeniach osoby stosujące przemoc będą uczyć się prawidłowej komunikacji i wyrażania emocji w sposób asertywny oraz będą mieli możliwość nabycia zachowań prospołecznych.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby kierowane przez sąd,
 • osoby kierowane przez kuratora sądowego,
 • osoby kierowane przez policję,
 • osoby kierowane przez terapeutę,
 • osoby kierowane przez instytucje pomocy społecznej i inne,
 • osoby samodzielnie zgłaszające chęć uczestnictwa w programie.

Do Programu Korekcyjno- Edykacyjnego nie przyjmuje się:

 • osób chorych psychicznie,
 • osób z poważnymi zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej,
 • nałogowych hazardzistów,
 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii,
 • osób upośledzonych umysłowo.

Warunkiem przyjęcia do Programu Korekcyjno- Edukacyjnego jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej i wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach.