Lista powiązanych stron

Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00, 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul.…

List of related posts

Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00, 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul.…