Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00, 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul.…

Rehabilitacja kompleksowa

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  Do kogo skierowany jest projekt? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną…

Kampania informacyjna „Alzheimer-rozumiem-wspieram”

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na…

Rehabilitacja kompleksowa – materiał prasowy PFRON

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Rehabilitacja kompleksowa – wykorzystaj szansę! Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie…