Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba wymiaru etatu : 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu System czasu pracy: zadaniowy Wymagania niezbędne:1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,…

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł   1. Zamawiający: Powiat Nowotarskiul. Bolesława Wstydliwego 1434-400 Nowy Targdziałający poprzez  jednostkę budżetową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Szaflarska 3934-400…

Informacja o konsultacjach środowiskowych w ramach projektu POWER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje o konsultacjach środowiskowych instrumentów z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Informacje o projekcie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych  oraz http://wlaczeniespoleczne.pl Rejestracja…

projekt „Pomost do zatrudnienia”

Firma Smart Business Ewa Ślaga informuje, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpień 2022 r. (rekrutacja ciągła) realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „Pomost do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…

Linia Pomocy Pokrzywdzonym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:…

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON). W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje…

„Aktywny Samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że do dnia 10 października 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym  w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób…

Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00, 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul.…