Lista powiązanych stron

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2022 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowena działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze…

Projekt „do zatrudnienia z POWERem”

Systema Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat: Oferujemy: UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze…

Rehabilitacja kompleksowa

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  Do kogo skierowany jest projekt? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2023 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w…

Konkurs plastyczny „Mój dom, moja rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego, serdecznie zapraszają dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci biologiczne w/w rodzin do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Mój dom, moja rodzina”. Celem konkursu jest:…

Kampania informacyjna „Alzheimer-rozumiem-wspieram”

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na…

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

Powrót do zdrowia- powrót do pracy

Jesteś po wypadku lub chorujesz, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?Zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę. Złóż wniosek i skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji…

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – PFRON

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a…

KOMUNIKAT

Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. realizowane jest stacjonarnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szaflarskiej 39 w Nowym Targu (pokój 21). Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem…

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnegow zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomocw ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelomUkrainy z niepełnosprawnością”. Wszelkie informacje dostępne w załączniku –…

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie  informuje, że w dniach od 10 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny z powodu zmiany siedziby jednostki. Z dniem  20 listopada 2023 r.  nową siedzibą Powiatowego Centrum…

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są aktualnie udzielane w prawie 1500 punktach w całym kraju, a punkty te znajdują się w każdym powiecie. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, od 2022 r. rozpoczęło również dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych, które…

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w dniu 21 listopada 2023 r. czynne będzie w godzinach od 7.30 do 11.30. Dyrektor PCPR w Nowym Targu Aneta Wójcik

300+

Informujemy, że począwszy od 2021 r. Program 300 plus realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1092) rodziny zastępcze,…

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w „Rabkolandzie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, po dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 z wielką radością i przyjemnością zorganizowało Nowotarski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zabawa z udziałem rodzin zastępczych oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych odbyła się we wtorek (21…

Zapytanie ofertowe

  Nasz znak: ZO.26.4.2023   Nowy Targ, 7 grudnia  2023 r.    ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i…

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

List of related posts

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2024 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w…

Przedłużenie ważności orzeczeń – od 30 grudnia 2023 r.

Od dnia 30.12.2023 r. nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz…

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.…

Rozpoznanie rynku – prowadzenie na terenie powiatu nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Nasz znak: ZO.26.5.2023   Nowy Targ, 19 grudnia 2023r.         ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł   Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla…

Zapytanie ofertowe

  Nasz znak: ZO.26.4.2023   Nowy Targ, 7 grudnia  2023 r.    ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i…

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w dniu 21 listopada 2023 r. czynne będzie w godzinach od 7.30 do 11.30. Dyrektor PCPR w Nowym Targu Aneta Wójcik

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie  informuje, że w dniach od 10 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny z powodu zmiany siedziby jednostki. Z dniem  20 listopada 2023 r.  nową siedzibą Powiatowego Centrum…

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością – PFRON

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a…

Konkurs plastyczny „Mój dom, moja rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego, serdecznie zapraszają dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci biologiczne w/w rodzin do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Mój dom, moja rodzina”. Celem konkursu jest:…