Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w „Rabkolandzie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, po dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 z wielką radością i przyjemnością zorganizowało Nowotarski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zabawa z udziałem rodzin zastępczych oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych odbyła się we wtorek (21…

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnegow zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomocw ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelomUkrainy z niepełnosprawnością”. Wszelkie informacje dostępne w załączniku –…

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2022 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowena działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze…

Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba wymiaru etatu : 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu System czasu pracy: zadaniowy Wymagania niezbędne:1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,…

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł   1. Zamawiający: Powiat Nowotarskiul. Bolesława Wstydliwego 1434-400 Nowy Targdziałający poprzez  jednostkę budżetową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Szaflarska 3934-400…

Informacja o konsultacjach środowiskowych w ramach projektu POWER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje o konsultacjach środowiskowych instrumentów z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Informacje o projekcie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych  oraz http://wlaczeniespoleczne.pl Rejestracja…