Lista powiązanych stron

Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00, 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul.…

Pełnomocnik ds. DPS

Informujemy, że Zarząd Powiatu Nowotarskiego zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego, funkcję pełnomocnika ds. Domów Pomocy Społecznej powierzył Pani Anecie Wójcik – Dyrektorowi PCPR w Nowym Targu.Głównym zadaniem pełnomocnika ds. DPS jest przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług…

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

PROGRAM  S–A–M  MIESZKANIE  DLA  ABSOLWENTA realizowany ze środków PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Program w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla absolwentów. Celem programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie…

„Aktywny Samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że do dnia 10 października 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym  w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób…

Program „Dostępne mieszkanie”

Program S-A-M „Dostępne mieszkanie” realizowany ze środków PFRON Celem Programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Podstawą prawną realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej…

CIDON: Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON). W ramach działalności CIDON osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia mogą uzyskać informacje…

Program dla osób niepełnosprawnych – „S-A-M!”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

Linia Pomocy Pokrzywdzonym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:…

Informacja PFRON

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych.…

projekt „Pomost do zatrudnienia”

Firma Smart Business Ewa Ślaga informuje, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpień 2022 r. (rekrutacja ciągła) realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „Pomost do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…

Komunikat skierowany do osób po wylewie

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!…

Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub…

Komunikat skierowany do osób po wypadkach

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” Jesteś po wypadku?Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić…

Informacja o konsultacjach środowiskowych w ramach projektu POWER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje o konsultacjach środowiskowych instrumentów z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Informacje o projekcie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych  oraz http://wlaczeniespoleczne.pl Rejestracja…

Komunikat skierowany jest do osób chorujących na cukrzycę

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu? Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się…

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł   1. Zamawiający: Powiat Nowotarskiul. Bolesława Wstydliwego 1434-400 Nowy Targdziałający poprzez  jednostkę budżetową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinieul. Szaflarska 3934-400…

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Powiat Nowotarski ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ działający poprzez  jednostkę budżetową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39…

Rehabilitacja kompleksowa – materiał prasowy PFRON

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Rehabilitacja kompleksowa – wykorzystaj szansę! Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba wymiaru etatu : 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu System czasu pracy: zadaniowy Wymagania niezbędne:1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,…

Spotkanie wigilijne 2022 r.

W dniach 14 i 15 grudnia 2022 roku, po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, PCPR w Nowym Targu zorganizowało spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych i dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na…

Rehabilitacja kompleksowa

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”  Do kogo skierowany jest projekt? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2022 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowena działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze…

Projekt „do zatrudnienia z POWERem”

Systema Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat: Oferujemy: UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze…

List of related posts

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2023 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w…

Projekt „do zatrudnienia z POWERem”

Systema Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Do zatrudnienia z POWERem” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat: Oferujemy: UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze…

Spotkanie wigilijne 2022 r.

W dniach 14 i 15 grudnia 2022 roku, po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, PCPR w Nowym Targu zorganizowało spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych i dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na…

Zapytanie ofertowe

ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Powiat Nowotarski ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ działający poprzez  jednostkę budżetową Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szaflarska 39…

Komunikat skierowany jest do osób chorujących na cukrzycę

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu? Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się…

Komunikat skierowany do osób po wypadkach

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” Jesteś po wypadku?Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić…

Komunikat skierowany do osób po wylewie

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY” Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!…

Informacja PFRON

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych.…

Program dla osób niepełnosprawnych – „S-A-M!”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

Program „Dostępne mieszkanie”

Program S-A-M „Dostępne mieszkanie” realizowany ze środków PFRON Celem Programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Podstawą prawną realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej…