Lista powiązanych stron

KOMUNIKAT

Uwaga! Od 1 lipca 2021 r. zmienił się wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Aktualny wzór do pobrania w zakładce PZON -wydawanie kart parkingowych-.

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

Dofinansowanie do sprzętu komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. likwidacja barier w komunikowaniu się realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowania można…

projekt „Pomost do zatrudnienia”

Firma Smart Business Ewa Ślaga informuje, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpień 2022 r. (rekrutacja ciągła) realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „Pomost do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba wymiaru etatu : 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu System czasu pracy: zadaniowy Wymagania niezbędne:1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,…

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w „Rabkolandzie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, po dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 z wielką radością i przyjemnością zorganizowało Nowotarski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zabawa z udziałem rodzin zastępczych oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych odbyła się we wtorek (21…

Informacja PFRON

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych.…

Spotkanie wigilijne 2022 r.

W dniach 14 i 15 grudnia 2022 roku, po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, PCPR w Nowym Targu zorganizowało spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych i dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2023 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w…

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.…

List of related posts

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2023 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w…

Spotkanie wigilijne 2022 r.

W dniach 14 i 15 grudnia 2022 roku, po 2 – letniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, PCPR w Nowym Targu zorganizowało spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych i dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na…

Informacja PFRON

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych.…

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w „Rabkolandzie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, po dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 z wielką radością i przyjemnością zorganizowało Nowotarski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zabawa z udziałem rodzin zastępczych oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych odbyła się we wtorek (21…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba wymiaru etatu : 1 etat Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu System czasu pracy: zadaniowy Wymagania niezbędne:1) Wykształcenie:  wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,…

projekt „Pomost do zatrudnienia”

Firma Smart Business Ewa Ślaga informuje, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 31 sierpień 2022 r. (rekrutacja ciągła) realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „Pomost do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…

Dofinansowanie do sprzętu komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn. likwidacja barier w komunikowaniu się realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowania można…