nagłówek - tło

Projekt unijny „Młodzi pełni Power’a”

Centrum szkoleń GAMA realizuje bezpłatny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, polegający na aktywizacji zawodowej osób od 18 do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, na terenie powiatów: nowotarski, suski oraz tatrzański. W obecnej sytuacji związanej z dużym bezrobociem oraz pandemią Covid-19 udział w projekcie zapewnia staż zawodowy, darmowe szkolenia oraz pracę.
Projekt jest również skierowany dla osób z niepełnosprawnościami, którym szczególnie trudno jest znaleźć zatrudnienie. Dodatkowo można skorzystać z pomocy finansowej dla osób młodych, pozostających bez pracy w postaci zwrotów kosztów dojazdów na spotkania, szkolenie oraz staż zawodowy.
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się biura przy ul. Bulwarowej 9 pok. 5 w Nowym Targu (budynek Urzędu Gminy) lub telefonicznie:  574 970 950.