„Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami”- Informacja Oddziału Małopolskiego PFRON

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego lub technologii wspomagającej? Twój sprzęt uległ zniszczeniu, został ukradziony lub potrzebujesz nowego? Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek do Wypożyczalni technologii wspomagających. Zrobisz to przez sow.pfron.org.pl. Aktualnie osoby z niepełnosprawnością nie mają zapewnionej…

„Aktywny Samorząd” w 2024 r. – informacja PFRON

Zarząd Funduszu przyjął dokument pod nazwą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku. W 2024 roku przewidujemy kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:A1, A4 i…

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2024 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w…

Przedłużenie ważności orzeczeń – od 30 grudnia 2023 r.

Od dnia 30.12.2023 r. nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz…

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.…

Rozpoznanie rynku – prowadzenie na terenie powiatu nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Nasz znak: ZO.26.5.2023   Nowy Targ, 19 grudnia 2023r.         ROZPOZNANIE RYNKU   Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł   Prowadzenie na terenie Powiatu Nowotarskiego jednej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla…

Zapytanie ofertowe

  Nasz znak: ZO.26.4.2023   Nowy Targ, 7 grudnia  2023 r.    ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i…

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu w dniu 21 listopada 2023 r. czynne będzie w godzinach od 7.30 do 11.30. Dyrektor PCPR w Nowym Targu Aneta Wójcik

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu uprzejmie  informuje, że w dniach od 10 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r. urząd będzie nieczynny z powodu zmiany siedziby jednostki. Z dniem  20 listopada 2023 r.  nową siedzibą Powiatowego Centrum…