List of related posts

Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym,…

KOMUNIKAT

Uwaga! Od 1 lipca 2021 r. zmienił się wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Aktualny wzór do pobrania w zakładce PZON -wydawanie kart parkingowych-.