Lista powiązanych stron

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące…

Wydawanie kart parkingowych – Informacje

I. Informacje ogólneOd dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady…

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.…

Przedłużenie ważności orzeczeń – od 30 grudnia 2023 r.

Od dnia 30.12.2023 r. nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz…

List of related posts

Przedłużenie ważności orzeczeń – od 30 grudnia 2023 r.

Od dnia 30.12.2023 r. nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu informuje o istotnych zmianach stanu prawnego dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz…

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1.01.2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.…