Lista powiązanych stron

Wnioski do pobrania

Zadanie A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu Do wniosku należy dołączyć:• orzeczenie o niepełnosprawności,• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby podopieką prawną,• fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczynaorzeczenia jest inna niż 05-R lub…

Aktywny samorząd

Zakres pomocy. Zakres pomocy Formy i terminy składania wniosków. Formy i terminy składania wniosków Wnioski do pobrania. Wnioski do pobrania Informacje dotyczące profilu zaufanego. Informacje dotyczące profilu zaufanego.

Program „Aktywny Samorząd” realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych

Program „Aktywny Samorząd”realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że Powiat Nowotarski realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających…

Zakres pomocy

Program „Aktywny samorząd” w 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że Powiat Nowotarski złożył Wystąpienie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Celem głównym Programu jest…

Formy i terminy składania wniosków

FORMY NABORU I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓWW RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU Formy naboru wnioskówWnioski można składać: w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) –https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej w siedzibie naszej jednostki. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna…