nagłówek - tło

Roboty budowlane – Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł

Termin składania ofert: do dnia 9 września 2021 r. do godz. 10:00,

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34 -400 Nowy Targu w pokoju nr 1

2. Faksem na numer 18/2664207 lub mailem na adres: pcpr@nowotarski.pl

W przypadku składania ofert opisanego w pkt. 1:

zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

Roboty budowlane –  „Remont balkonów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34 -400 Nowy Targ”

Informacja o wyborze oferty: