nagłówek - tło

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w Rabie Wyżnej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez DPS – Dom Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

Wydatkowanie środków finansowych w następujących kwotach:

2020 r. – 153.054,00 zł

2021 r. –   42.325,00 zł