nagłówek - tło

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami powiatom związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami powiatom związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem

Wydatkowanie środków finansowych w następujących kwotach:

2019 r. – 191.470,21 zł

2020 r. – 445.204,77 zł

Środki zabezpieczone w planie finansowym na 2021 r.: 557.996,00 zł Zadanie ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz dążeniu do usamodzielnienia się uczestników ŚDS dzięki postępowaniu wspierająco – aktywizującemu, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie