nagłówek - tło

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

W latach 2020-2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu realizowało program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie w ramach programu kierowane było do osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem osobie niepełnosprawnej  opieki w warunkach domowych.

Dofinansowanie: 741.650,00 zł

Całkowita wartość: 741.650,00 zł