nagłówek - tło

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

W ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III”  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dofinansowanie w latach 2017-2021 w łącznej wysokości 713.908,99 zł.

Środki finansowe przekazane przez PFRON zostały wykorzystane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.

Kwoty  dofinansowania w kolejnych latach kształtowały się następująco:

2017 rok – 6 739,60 zł

2018 rok – 264 762,50 zł

2020 rok – 92 250 zł

2021 rok – 350 156,89 zł