nagłówek - tło

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu na podstawie w/w ustawy realizuje następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

– dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

– dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

– dofinansowani zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

– dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Realizacja powyższych zadań dofinansowywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rok realizacji: 2021 (środki przyznane)

Dofinansowanie: 3.115.306,00 zł

Całkowita wartość: 3.272.000,00 zł

Rok realizacji: 2020

Dofinansowanie: 2.677.192,00 zł

Całkowita wartość: 2.825.213,00 zł

Rok realizacji: 2019

Dofinansowanie: 2.449.380,00 zł

Całkowita wartość: 2.580.074,00 zł

Rok realizacji: 2018

Dofinansowanie: 2.121.689,00 zł

Całkowita wartość: 2.241.549,00 zł

Rok realizacji: 2017

Dofinansowanie: 2.051.226,00 zł

Całkowita wartość: 2.166.753,00 zł

Rok realizacji: 2016

Dofinansowanie: 2 021 910,00 zł

Całkowita wartość: 2.137.437,00 zł