nagłówek - tło

„Aktywny Samorząd” – Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że do dnia 10 października 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym  w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Rekomendujemy złożenie wniosku przez platformę elektroniczną SOW https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w siedzibie naszej jednostki lub na stronie internetowej