nagłówek - tło

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego
w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc
w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom
Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wszelkie informacje dostępne w załączniku – ulotka