nagłówek - tło

Pełnomocnik ds. DPS

Informujemy, że Zarząd Powiatu Nowotarskiego zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego, funkcję pełnomocnika ds. Domów Pomocy Społecznej powierzył Pani Anecie Wójcik – Dyrektorowi PCPR w Nowym Targu.
Głównym zadaniem pełnomocnika ds. DPS jest przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług oraz ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Mieszkańcy domów, ich rodziny oraz pracownicy placówek mogą zgłaszać wszelkie sygnały wskazujące na jakiekolwiek nieprawidłowości w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu Nowotarskiego pod numer telefonu  502 857 358.