nagłówek - tło

Stwórz dom i zostań rodzina zastępczą!

Jesteś osobą gotową na wyzwania? Chcesz doświadczyć większej satysfakcji z życia i odnaleźć jego głębszy sens? Zostań rodziną zastępczą i stwórz dom dla dzieci z bagażem trudnych doświadczeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pragnie gorąco zachęcić Państwa do zainteresowania się tematyką rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawić najważniejsze informacje dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodzinne formy pieczy zastępczej są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, bo każde dziecko ma prawo do dorastania w środowisku rodzinnym. Umieszczenie dziecka w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej powinno być ostatecznością i tylko w sytuacji, kiedy nie ma szans na zapewnienie mu właściwej opieki w rodzinie naturalnej albo w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Najlepszym miejscem doświadczania bliskości jest sprawnie funkcjonująca rodzina umożliwiająca dziecku bezpieczny pobyt i rozwój. Rodzina zastępcza to najlepsza pomoc, gdy zawodzi rodzina biologiczna.
W Powiecie Nowotarskim na nowy dom czeka wiele dzieci, dlatego też zachęcamy osoby, które mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, aby stworzyły rodzinę zastępczą i przyjęły do swojego domu dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać z własnymi rodzicami.
Szukamy zatem kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych, chcących opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzeństwami, jak również chętnych do założenia rodzinnego domu dziecka.
Gwarantujemy pełne wsparcie finansowe (m.in. wynagrodzenie za pracę, pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, dofinansowanie do wypoczynku), rzeczowe, asystenckie, psychologiczne oraz prawne.
Zachęcamy też do zakładania rodzin zastępczych, które nie są zawodowe. 


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje w drodze rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu: (0-18) 266 42 07264 08 07 lub pisemnie: adres mailowy pcpr@nowotarski.pl.