nagłówek - tło

Zapytanie ofertowe

  Nasz znak: ZO.26.4.2023 Nowy Targ, 7 grudnia  2023 r.   

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – udzielenie zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty netto 130 000,00 zł

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Szaflarska 39
  34-400 Nowy Targ
  w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu- zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Joanna Szumal tel. 182664207 wew. 09
 2. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 14:00,
  4.1. Pisemnie – ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu znajdującym się w budynku przy Al. Tysiąclecia 35 (pok. 18)
  4.2. Faksem na numer 182664207 lub mailem na adres: pcpr@nowotarski.pl
 3. W przypadku składania ofert opisanego w:
  pkt. 4.1 zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu”
  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto za całość zadania – 100%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
DYREKTOR
mgr Aneta Wójcik

Załączniki:

Sprawę prowadzi: Joanna Szumal, tel.: 18/2664207 wew. 09