Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2020 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.

1.         Obszary Programu, które będą realizowane w 2020 r. przez samorząd powiatowy:

  • obszar A - zapewnienie dostępności do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
  • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D - likwidacja barier transportowych,
  • obszar F - tworzenie WTZ oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków 
o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Wnioski w ramach obszaru A można składać bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w terminie od 1.12.2019 do 30.11.2020 roku.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach obszaru B, C, D i F w ramach Programu wyrównywania różnic mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ w BIURZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (POKÓJ 4.22 - III PIĘTRO)

Wnioski w ramach obszaru B, C, D i F będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje dot. Programu: Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl

Załączniki:

/download/x/1_program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_iii_1 1.pdf
/download/x/3_zal_1_do_procedurzasady_b_c_d_f_g_1 1.pdf/download/x/zalacznik_nr_2_do_uchwaly_obszary_wsparcia_pwrmr_iii_w_2020_roku 1.xls
/download/x/kierunki_i_warunki_brzegowe_pwrmr_iii_na_2020_rok 1.pdf/download/x/6_zal_4_do_procedur_wniosek 1.doc
/download/x/projekt_umowy_beneficjenta_z_powiatem_final_pdf.pdf


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl