nagłówek - tło

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Nowotarski informuje o przystąpieniu do realizacji w roku 2024 „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej, przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ.
Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:
obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
obszar B – likwidacja barier architektonicznych, poprzez dostosowanie obiektów (szkół, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gminnych i powiatowych) do potrzeb osób niepełnosprawnych – np. podjazdy, podnośniki, windy, przystosowanie sanitariatów;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych, poprzez dofinansowanie zakupu mikrobusów, autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
W celu uzyskania dofinansowania w ramach w/w Programu niezbędne jest złożenie wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D i F należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, w BIURZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (POKÓJ 4.22 – III PIĘTRO) w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2024 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje dot. Programu:
Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
tel: (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl

Załączniki do pobrania :