nagłówek - tło

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są aktualnie udzielane w prawie 1500 punktach w całym kraju, a punkty te znajdują się w każdym powiecie. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, od 2022 r. rozpoczęło również dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych, które dedykowane są osobom z określonymi potrzebami, w tym punkt, w którym udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy (przede wszystkim wobec kobiet i dzieci) czy punkt specjalizujący się w prawie rodzinnym. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się
na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.
Obecnie trwa koordynacja projektu punktów specjalistycznych na rok 2023, a lista tych punktów pojawi się na dedykowanej zakładce na stronie internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowanym informatorem.