nagłówek - tło

PROJEKT „SamoDZIELNI” – Mocni na rynku pracy

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) rusza z IV edycją projektu „SamoDZIELNI”

Start w dorosłe życie to jeden z trudniejszych momentów dla każdego młodego człowieka. Jeżeli dodatkowo w tym procesie nie może liczyć na wsparcie najbliższych, wówczas staje się on jeszcze trudniejszy. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju stworzyła projekt SamoDZIELNI, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy. 

Projekt realizowany jest w formie zjazdów w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, podczas których uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do podjęcia pierwszej pracy. Wszystkie etapy projektu zostały dobrane tak, aby po zakończeniu każdej edycji, uczestnicy byli przygotowani do tego by stawić czoło nowemu etapowi swojego życia – wejść na rynek pracy i świadomie pokierować swoją karierą zawodową.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://fundacjapfr.pl/samodzielni.html

Dokumenty do pobrania: