nagłówek - tło

Konkurs plastyczny „Mój dom, moja rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego, serdecznie zapraszają dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci biologiczne w/w rodzin do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Mój dom, moja rodzina”.

Celem konkursu jest:

– rozbudzenie kreatywności

– umożliwienie zaprezentowania talentu

– umacnianie wiary we własne siły i umiejętności manualne

– propagowanie pozytywnego obrazu rodzicielstwa zastępczego i zaprezentowanie go z pespektywy dziecka.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-VIII szkoły podstawowej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych (szczegóły w regulaminie).

Warunkiem uczestnictwa konkursu jest nadesłanie pracy wraz z uzupełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym. Prace powinny być wykonane dowolną techniką płaską w formie A4 lub A3. Na zwycięzców czekają nagrody oraz przywilej umieszczenia prac w kalendarzu na rok 2024 wydanym przez PCPR.

Na zgłoszenia czekamy od 18 września do 13 października 2023 r. Rozstrzygniecie konkursu i publikacja listy laureatów nastąpi 16 października br.