Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

                                                                     
                                                           KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w Powiecie Nowotarskim w miejscowości Raba Wyżna z dniem 1 lipca 2020 roku rozpoczął działalność nowy Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  
Placówka przyjmuje osoby przewlekle somatycznie chore oraz  osoby w podeszłym wieku. W DPS znajdą opiekę łącznie 34 osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie.    
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2020 Starosty Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w nowopowstałym Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej wynosić będzie w pierwszym roku działalności  4.203,54 zł.

» Poradnictwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

SIERPIEŃ 2020 R.Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 21 po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
  - tel. 18 264 08 07 wew. 22


HARMONOGRAM DYŻURÓW

4 sierpnia 2020 r.

11 sierpnia 2020 r.

18 sierpnia 2020 r.

25 sierpnia 2020 r.Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

 • dotkniętych myślami samobójczymi,

 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» Program korekcyjno-edukacyjny

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w miesiącu sierpniu bieżącego roku planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Podstawowym celem Programu jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej poprzez:
 1. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 2. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 3. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 4. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 5. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 6. uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Dodatkowe informacje pod numerem 18 264 08 07 wew. 22

» czytaj więcej

» Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


Stowarzyszenie Sursum Corda 
realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOTARSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.


Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - Stowarzyszenie również edukację prawną. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, również dla osób prowadzących jednoosobową działalnosc gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie zatrudniali pracowników.

Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres:


skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. O terminie porady zostaną Państwo poinformowani


Dodatkowe informacje:
- tel. 18 2661 300

- publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA
- publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51
- animowany filmik z zakresu mediacji: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXa
-
animacyjny filmik z zakresu praw konsumenckich: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
-animacyjny filmik edukacyjny z zakresu cyberprzemowcy: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk
.
 

» Projekt Małopolska Niania 2.0

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

 

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.


                      PUNKT INFORMACYJNY PROJEKTU "Małopolska Niania 2.0"
                                       czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8-16.

Dla osób, które zawarły z ROPS Umowę o powierzenie Grantu:
728 431 384 - dyżur: Waldemar Boczar

Dla pozostałych osób (zainteresowanych udziałem w Projekcie):
698 897 002 - dyżur: Krystian Skowronek
Skype: niania.rops.krakow@gmail.com

» czytaj więcej

» poradnictwo psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

LIPIEC 2020 R.Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 21 po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
  - tel. 18 264 08 07 wew. 22


HARMONOGRAM DYŻURÓW

7 lipca 2020 r.

14 lipca 2020 r.

21 lipca 2020 r.

28 lipca 2020 r.Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

 • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

 • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

 • dotkniętych myślami samobójczymi,

 • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» Konkurs - :Sztuka Osób Niepełnosprawnych"

Konkurs PFRON pn. "Tajemnica mojej wyobraźni" do 30 września


Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.


UWAGA! Nowy termin składania prac konkursowych: 30 września 2020 r.

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl