Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» Komunukat

Szanowni Państwo


W związku ze stwierdzeniem koronowirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będę nieczynne od dnia 6 października 2020 r. do odwołania.

» czytaj więcej

» Poradnictwio psychologiczne

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

                                                       WRZESIEŃ 2020 R.


Indywidualne spotkania z psychologiem odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39, pok. 21 po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania
  - tel. 18 264 08 07 wew. 07
Z uwagi na zagrożenie epiedemiologiczne, możliwe jest skorzystanie z poradnictwa psychologicznego również w formie telefonicznej.

                                                        HARMONOGRAM DYŻURÓW

1 września 2020 r.

8 września 2020 r.

15 września 2020 r.

22 września 2020 r.

29 września 2020 r.Bezpłatne poradnictwo psychologiczne kierowane jest do mieszkańców Powiatu Nowotarskiego:

  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,

  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,

  • dotkniętych myślami samobójczymi,

  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Poradnictwo psychologiczne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 25  sierpnia 2020 r.  do odwołania nieodpłatne poradnictwo psychologiczne udzielane jest  wyłącznie za pomocą środka komunikacji na odległość - telefonu.

Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 264 08 07 wew. 22 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).


» Poradnictwo prawne

KOMUNIKAT

W celu minimalizacji zagrożenia związanego z COVID-19, od dnia 24  sierpnia 2020 r.  do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane  wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.)

Zapisy na porady  pod nr  telefonu 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30).» Wnioski SOW

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW. Termin mija 31 sierpnia br.
 
Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:
- zakupu sprzętu elektronicznego,
- oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
- zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia - bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek.


» czytaj więcej

» Poradnictwo prawne

                                                                   KOMUNIKAT

W  sprawie wznowienia działalności punktów  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w  Powiecie  Nowotarskim.
           
Z dniem 3 sierpnia 2020 r. zostaną otwarte  punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za wyjątkiem punktów w Jabłonce i Maniowach.
Porady prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie pod numerem 18 26 61 300 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/


» Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej

                                                                     
                                                           KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że w Powiecie Nowotarskim w miejscowości Raba Wyżna z dniem 1 lipca 2020 roku rozpoczął działalność nowy Dom Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.  
Placówka przyjmuje osoby przewlekle somatycznie chore oraz  osoby w podeszłym wieku. W DPS znajdą opiekę łącznie 34 osoby, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie.    
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2020 Starosty Nowotarskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w nowopowstałym Domu Pomocy Społecznej im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej wynosić będzie w pierwszym roku działalności  4.203,54 zł.

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl