PCPR Nowy Targ, ul. Szaflarska 39,   tel. (018) 26 40 807   tel./fax (18) 26 64 207   e-mail: pcpr@nowotarski.pl       PZON tel. (18) 26 66 023
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Strona główna
Następna strona: « 234567»»»
» PORADNITWO PSYCHOLOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
KWIECIEŃ 2019 r.
HARMONOGRAM DYŻURÓW:
 
2 kwietnia 2019 r.
9 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
23 kwietnia 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
 
Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:
  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
  • dotkniętych myślami samobójczymi,
  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Stypendia dla dzieci w cięzkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES prowadzi nabór wniosków do programu stypedialnego dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym:

Program Pomocy Dzieciom
jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia
funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.


Chcemy pomóc
tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

» czytaj więcej

» "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Rekrutacja do II edycji projektu: "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9. Osi Piorytetowe: Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna intergracja zostaje wydłużona do 31 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje dostępne w załączniku poniżej.
/download/malopolskie_gwarancje 1.pdf

 

Kontakt:

Jadwiga Kozera - Koordynator Merytoryczny

Projekt: "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Zespół Programów i Obsługi Instytucji Rynku Pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. +48 12 619 84 54, faks +48 12 422 97 85

jkozera@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl

» czytaj więcej

» PORADNITWO PSYCHOLOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
MARZEC 2019 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

 

5 marca 2019 r.
12 marca 2019 r.
19 marca 2019 r.
26 marca 2019 r.


Poradnictwo psychologiczne kierowane jest do osób:

  • dotkniętych przemocą w rodzinie, zarówno fizyczną, jak i psychiczną,
  • doznających nagłych, trudnych doświadczeń życiowych,
  • dotkniętych myślami samobójczymi,
  • oraz osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

» czytaj więcej

» Konsultacje dotyczące programu "Aktywny samorząd"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Osoby z Niepełnosprawnością na indywidualne konsultacje dotyczące programu „Aktywny samorząd”-  zaproszenie.

» czytaj więcej

» "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Wojewódzki Urząd Pracy  w Krakowie informuje, iż z dniem 4.02.2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestnikow do II edycji projektu pn. "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywniości społeczno - zawodowej". Projekt realizownay jest w ra,mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojkewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Piorytetowej: Regionspójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania9.1.2 Aktywna integracja.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Projektu Panią Jadwigą Kozerą, telefon  126198454

» czytaj więcej

» "Pomoc szyta na miarę!"

Kolejny nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Pomoc szyta na miarę!” będzie miał miejsce w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 roku.
Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, a w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Organizator oferuje wsparcie w wymiarze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie są dostępne na stronie www.pomocszytanamiare.ognisko.org.pl lub pod numerem: 12 341 46 43, 797 700 202.

» czytaj więcej

Następna strona: « 234567»»»

pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

PCPR w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

PZON w Nowym Targu
tel. (18) 26 66 023