Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » grudzień 2020 » Komunikat
Komunikat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje, że wnioski na 2021 r. o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyjmowane będą od 4 stycznia 2021 r.
Wnioski należy składać w skrzynce podawczej wystawionej przy wejściu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targulub drogą pocztową.
Informujemy równocześnie, że złożenie wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze możliwe jest również za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).
Druki w/w wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w Nowym Targu w zakładce „Pomoc niepełnosprawnym” oraz przy wejściu do siedziby Centrum.


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl