Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Czerwiec 2013
» Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Rabkolandzie

W dniu 28 maja 2013 r. w Rodzinnym Parku Rozrywki „RABKOLAND” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zorganizowało z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka imprezę plenerową dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowotarskiego i Rodzinnych Domów Dziecka w Szaflarach i w Dursztynie.

Ogółem w imprezie uczestniczyło ok. 110 osób (wychowankowie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie).

» czytaj więcej

» Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”

W dniu 22 maja 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu zorganizowało spotkanie dla osób zakwalifikowanych w 2013 r. do uczestnictwa w projekcie „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej

» DOBRE PRAKTYKI!

Zapraszamy studentów z terenu naszego powiatu, szczególnie z kierunków związanych z pedagogiką, psychologią, naukami o rodzinie czy pracą socjalną do odbycia praktyk studenckich w naszej instytucji.

Studenci będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy w powiatowym centum pomocy rodzinie, jak również zaznajomić się z tematyką rodzicielstwa zastępczego poprzez poznanie różnych form pieczy zastępczej i zaangażowanie się w indywidualny kontakt z konkretną rodziną zastępczą.

» czytaj więcej

» TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!

Zapraszamy osoby, które są chętne aby wesprzeć rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu. Poszukujemy wolontariuszy, którzy oddając swój wolny czas pomogą rodzinie zastępczej w wypełnianiu codziennych obowiązków związanych z opieką nad dziećmi, przede wszystkim poprzez nawiązanie kontaktu z dziećmi, organizowanie im wolnego czasu, pomoc w nauce, itp.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na zorganizowanie 40 – godzinnego kursu komputerowego

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

» czytaj więcej

» UWAGA!!!

W dniu 20 czerwca 2013 r. (czwartek) odbędzie się dodatkowy dyżur psychologa.
Godziny dyżuru 10:00-13:00 i 14:00-17:00

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl