Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. 18 26 66 023,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  tel. 18 26 40 807, 18 26 64 207  
A A A
Znajdujesz się tutaj: » Marzec 2012
» ZMIANA TERMINU DYŻURU DORADCY PRAWNEGO

UWAGA !

ZMIANA TERMINU DYŻURU DORADCY PRAWNEGO

 

Dyżur prawnika Pani Ewy Barczuk – Kałat przeniesiony zostaje z dnia 28 marca 2012 r. na dzień 29 marca 2012r.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Rozpoznanie rynku na świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

» czytaj więcej

» Bezpłatne doradztwo specjalistyczne w 2012 roku

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie naszej jednostki w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 39 świadczone jest specjalistyczne doradztwo, organizowane w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Porady udzielane są przez doświadczonych specjalistów: psychologa, prawnika oraz doradcę zawodowego.

» czytaj więcej


pzdn


nhofv2b3da3zeq2g

„Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”stopka

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
tel. (18) 26 40 807
tel./fax (18) 26 64 207
e-mail: pcpr@nowotarski.pl